OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Informacja

Strona główna » Aktualności » Informacja

wielkość tekstu: A | A | A

Program ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu  informuje, że Gmina Żarnowiec  zamierza podjąć realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dedykowany jest:

1.    dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

2.    osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

·     stopniu znacznym lub

·     o stopniu umiarkowanym lub

·    traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 •   poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

 •   ograniczanie skutków niepełnosprawności,

 •   stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

 •   przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

 •   wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia                         i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 •   zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 •   załatwianiu spraw urzędowych;

 •   nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 •   korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 •   wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dla dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Planowana liczba osób niepełnosprawnych, którym zostaną przyznane usługi asystencji osobistej to 6 osób w tym:

- 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne)

- 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  (w tym orzeczenia równoważne)

- 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  (w tym orzeczenia równoważne)

W związku z tym  osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarnowcu – osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 6449320 wew.118.

Planowany czas realizacji programu: od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

 

 

 

czytano: 48 razy

autor: ops.zarnowiec.pl

data dodania: 2023-11-29 08:26:26

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 123 wew. 103 - kierownik
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna