OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Strona główna » Świadczenia Rodzinne » Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

wielkość tekstu: A | A | A

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:   

 • 18 roku życia;
 • 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej);
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Kwoty świadczeń od 1 listopada 2017r:

      95 zł - na dziecko do ukończenia 5 roku życia

    124 zł - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

    135 zł - na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

 • urodzenia dziecka – 1.000 zł jednorazowo, dodatkowym warunkiem otrzymania dodatku jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu, o świadczenie można ubiegać się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia

   
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy ( jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu)  lub 72 miesięcy( w przypadku dziecka niepełnosprawnego), dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 • samotnego wychowywania dziecka (w przypadku, gdy na dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, lub ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone - 193 zł jednak nie więcej niż 386 zł  na wszystkie dzieci;
   
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
   
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –90 zł na dziecko do 5 roku życia i 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
   
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł raz w roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko  roku szkolnego lub „zerówki”
   
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania - 69  na dojazd lub 113 zł na zamieszkanie w internacie lub stancji przez okres roku szkolnego.

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 118
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna