OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Ogłoszenie

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie

wielkość tekstu: A | A | A

Zarządzenie Nr 1/2020
Kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczenia
dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póżn. zm.) oraz w celu realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 11. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na względzie zagrożenie dla mieszkańców Gminy Żarnowiec , z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu dla obywateli.

2. Wejście do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu  od dnia wskazanego w ust.  1 do odwołania pozostaje zamknięte dla obywateli.

3. Sprawy urzędowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu pozostają możliwe do załatwienia:

1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),

2) drogą telefoniczną, 32 644 93 20, wew. 118

3) drogą elektroniczną:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: opszarnowiec@poczta.onet.pl,

b) za pośrednictwem platformy ePUAP

4. Obsługa obywateli w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.

5. Pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Ośrodka, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

7. Wstrzymuje się wyjazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu poza niezbędnymi do właściwego realizowania zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

 

Kierownik OPS w Żarnowcu
Barbara Mikołajczyk

 
 

czytano: 421 razy

autor: ops.zarnowiec.pl

data dodania: 2020-03-17 12:09:10

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 123 wew. 103 - kierownik
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna