OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Informacja

Strona główna » Aktualności » Informacja

wielkość tekstu: A | A | A

                                                                                                                                                                         Żarnowiec, dn. 15.12.2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu

ul. Krakowska 34

42-439 Żarnowiec

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu  ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Żarnowiec.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 2 ust 1 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1605 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia  w Schronisku dla osób bezdomnych,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi:  od dnia 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: biuro@ops.zarnowiec.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 14.30 (liczy się data wpływu).

poważaniem

Barbara Mikołajczyk

Kierownik OPS

czytano: 81 razy

autor: ops.zarnowiec.pl

data dodania: 2023-12-29 12:07:13

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 123 wew. 103 - kierownik
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna