OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Klauzula informacyjna Czyste Powietrze

Strona główna » RODO » Klauzula informacyjna Czyste Powietrze

wielkość tekstu: A | A | A

Klauzula informacyjna- żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach projektu ‘’Czyste powietrze,,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, e-mail: biuro@ops.zarnowiec.pl,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@zarnowiec.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej w związku z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z art. 411 ust. 10g-10h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. 3 lata od daty wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, następnie zgodnie z przepisami dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
 6. Dostęp do Państwa danych będą mieć:

- podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych

- organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Macie Państwo prawo do:
 1.  dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

czytano: 25 razy

autor: ops.zarnowiec.pl

data dodania: 2024-06-12 09:21:21

RODO
Klauzula informacyjna – bon energetyczny Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ...

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 123 wew. 103 - kierownik
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna